บริษัท โกลบอล คอนซัลติ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

แนะนำเตาแบบต่างๆ

 

  

เตาอุตสาหกรรมแบบเหนี่ยวนำ (Induction)

         

    การหลอมโลหะหรือการให้ความร้อนแก่โลหะโดยการเหนี่ยวนำ เป็นการให้ความร้อนเพื่อทำโลหะเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวหรือเปลี่ยนจากสถานะของแข็งเป็นสถานะโลหะที่อ่อนตัวสามารถขึ้นรูปโลหะตามต้องการได้ ซึ่งเป็นอาศัยการทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถประยุกต์ใช้กับงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น การหล่อหลอมโลหะ การยืดโลหะ การทุบตีโลหะหรือการขึ้นรูปโลหะแบบร้อน รวมถึงการถอดชิ้นส่วนต่างๆออกจากผลิตภัณฑ์ เช่น ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ของเครื่องบิน ใบพัดกังหันลม ซึ่ง ณ ปัจจุบันเตาแบบเหนี่ยวนำกำลังเป็นที่นิยมและแพร่หลายในอุตสาหกรรมเมืองไทย เพราะสามารถตอบสนองความต้องการในเชิงการแข่งขันได้หลายด้าน เช่น คุณภาพงานที่ดี เวลาที่เร็วขึ้น ได้งานจำนวนมากขึ้น ควบคุมต้นทุนได้ดีกว่าเตาแบบเชื้อเพลิง

 

 

                              

                 ประโยชน์ของการให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ

          <<>>   ไม่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการเผาไหม้

          <<>>   ไม่เกิดมลภาวะของการเผาไหม้เชื้อเพลิง

          <<>>   ขนาดของเตา (Kw.)เป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละงานตั้งแต่ขนาดเล็ก (Kw) ไปจนถึงขนาดใหญ่ (Mw.)

          <<>>   สามารถเลือกใช้ช่วงของอุณหภูมิได้หลายช่วง

          <<>>   การให้ความร้อนทำได้อย่างรวดเร็ว

          <<>>   การหลอมหรือการให้ความร้อนมีประสิทธิภาพสูง สามารถให้ความร้อนได้มากถึง 2000 C

          <<>>   การเลือกใช้ช่วงความร้อนกับโลหะแต่ละชนิด สามารถเลือกให้ตามจุดหลอมเหลวของโลหะนั้น

         <<>>   เตาหลอมโลหะหรือเตา Heat เป็นฉนวนทนความร้อนสูง

 

 

 

 

 

     1.เตาหล่อและหลอมโลหะ (Induction Melting) เป็นเตาที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับการหลอมหรือการใช้งานในแต่ละประเภทของโลหะ เช่น ทองคำ เงิน ดีบุก ตะกั่ว ทองแดง ทองเหลือง สแตนเลส เหล็ก และโลหะอื่นๆ ณ ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมหันมาใช้เตาประเภทนี้มากขึ้นเพราะเป็นเตาที่ใช้พลังงานที่สะอาด ไม่ก่อมลพิษ ประหยัด และรวดเร็ว

 

            2.เตาอุ่นหรือเตาให้ความร้อนแก่โลหะ (Induction Heating) เป็นเตาที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับการให้ความร้อนแก่ชิ้นงานแต่ละประเภทของโลหะ เช่น ทองคำ เงิน ดีบุก ตะกั่ว ทองแดง ทองเหลือง สแตนเลส เหล็ก และโลหะอื่นๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ผลิตชิ้นส่วนต่างๆต้องขึ้นรูปโลหะแบบร้อน (Forging) สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว

 

 

             3.เตาอุ่นหรืออบคลายความเคลียดแก่โลหะ (Induction Annealing) เป็นเตาที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับการให้ความร้อนแก่ชิ้นงานแต่ละประเภทของโลหะ เช่น ทองคำ เงิน ดีบุก ตะกั่ว ทองแดง ทองเหลือง สแตนเลส เหล็ก และโลหะอื่นๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตท่อทองแดงและโลหะต่างๆที่ผ่านขบวนการรีด (Extrusion) 

 

 

            4.เตาชุบแข็งโลหะ (Induction Heat Treatment) เป็นเตาที่เหมาะสำหรับการเพิ่มความแข็งแก่ผิวโลหะโดยเฉพาะเหล็ก รวมถึงโลหะอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจำพวกอะไหล่รถยนต์และชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและทนการเสียดสี

 

 

            5.เตาอุ่นหรืออบแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม (Induction Heat) เป็นเตาที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการ เพื่อให้เหมาะสมกับการให้ความร้อนแก่ชิ้นงานหรือแม่พิมพ์ เพื่อใช้ในการเตรียมแม่พิมพ์แก่ขบวนการรีดอลูมิเนียม

 

 

 

 

เตาอุตสาหกรรมแบบใช้แท่งความร้อน (Heater) 

 

         เป็นที่แพร่หลายในอุตสาหกรรมเมืองไทย ที่ประยุกต์ใช้กันก็จะมีงานหล่อ-หลอมโลหะทั่วไป งานอบโลหะและแม่พิมพ์ต่างๆ ทางเรามีการแยกประเภทของแท่ง   ความร้อน (Heater) ไว้ดังนี้

1.ประเภท High Temp Heat Elements

                          - แท่งความร้อน Molybdenum Heat Element สามารถให้ความร้อนได้สูงถึง 1800 C

                            - แท่งความร้อน Silicon Carbide Heat Element สามารถให้ความร้อนได้สูงถึง 1700 C

2.ประเภท Heat Wire and Strip สามารถให้ความร้อนได้สูงถึง 1400 C

3.ประเภท Bundle Rod and Stainless Radiant Tube สามารถให้ความร้อนได้สูงถึง 1200 C

 

                        4.ประเภทอื่นๆ สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน และสั่งทำได้

 

 

 

 

เตาอุตสาหกรรมแบบใช้เชื้อเพลิง (Burner) 

 

 

       เป็นที่แพร่หลายในอุตสาหกรรมเมืองไทย ที่ประยุกต์ใช้กันก็จะมีงานหล่อ-หลอมโลหะทั่วไป งานอบโลหะและแม่พิมพ์ต่างๆ ทางเรามีการแยกประเภทของเชื้อเพลิงไว้ดังนี้

1.แบบใช้เชื้อเพลิงน้ำมัน: น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา

2.แบบใช้เชื้อเพลิงแก็ส LPG

3.แบบใช้เชื้อเพลิงแก็ส NGV

 

 

 

 

 

 

เตาอบ (Oven)