บริษัท โกลบอล คอนซัลติ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผลงาน

ผลงาน

         

  

 เตาแบบใช้เชื้อเพลิง

  

 

 

 

 เตาไฟฟ้าแบบใช้ Heater

 

 

 

 

 เตาหลอม - Induction Furnace

 

 

 

 

 

  

 

 

 ด้านเครื่องจักร

 

 

 

งานระบบบำบัดอากาศเสีย